Author: Tinker Chuông 蝶仙谷

Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân đạo là tự sát =))

1 2 3 73