Gợi ý pass Thất ngược khí phi Chương 115

8

Pass là tiếng Việt, không dấu, không cách, viết liền nhau, không viết hoa.

Pass gồm 8 chữ cái, đây là tên con gái của cốc chủ Dược Vương cốc Y tiên, gợi ý thêm, pass này phải mấy chương giữa giữa mới có ^^.

Pass không gửi qua mail nhé mọi người, mong bạn nào biết cũng đừng tiết lộ nhé.

Đây là chương đặt pass cuối cùng trong truyện Thất ngược khí phi này.

Discussion8 Comments

  1. Pingback: Thất ngược khí phi – Chương 114 « ஐ Điệp Tiên Cốc ஐ

Leave A Reply