Xuân sắc như thế (HOÀN)

loading...

bìa xuân sắc

Tên truyện: Xuân Sắc Như Thế

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Tiểu Hoắc

Thể loại: Ngôn tình, xuyên không

Độ dài:

Phần 1: 166 chương chưa kể ngoại truyện

Phần 2: chưa biết vì tớ chưa đọc.

Hai phần không liên quan gì đến nhau mấy.

Mục lục

Bài Review của Min Xinh Đẹp

Mở đầu

Thông báo: Truyện sẽ được Nhà xuất bản Phụ Nữ xuất bản trong thời gian tới, theo yêu cầu từ phía Nhà xuất bản, mình sẽ khóa truyện từ chương 41, mong các bạn thông cảm.

Chương 1    ♣   Chương 2     ♣  Chương 3   ♣   Chương 4    ♣     Chương 5   ♣  Chương 6    
 Chương 7 
     Chương 8    ♣   Chương 9   ♣   Chương 10   ♣   Chương 11   ♣   Chương 12 
   Chương 13  ♣  Chương 14   ♣   Chương 15 
Chương 16    ♣  Chương 17   ♣  Chương 18  ♣  Chương 19  ♣ Chương 20   ♣   Chương 21 
   Chương 22   ♣  Chương 23   ♣  Chương 24  ♣  Chương 25
Chương 26   ♣  Chương 27   ♣  Chương 28  ♣  Chương 29   ♣  Chương 30    ♣  Chương 31   
Chương 32
    Chương 33  ♣  Chương 34  ♣  Chương 35   ♣   Chương 36   ♣  Chương 37
Chương 38   ♣  Chương 39   ♣  Chương 40
Chương 41   ♣  Chương 42   ♣  Chương 43  ♣  Chương 44   ♣   Chương 45   ♣  Chương 46  
   Chương 47   ♣  Chương 48  ♣  Chương 49   ♣   Chương 50
Chương 51   ♣  Chương 52   ♣  Chương 53  ♣    Chương 54   ♣    Chương 55  ♣  Chương 56
 Chương 57
     Chương 58   ♣  Chương 59   ♣    Chương 60
Chương 61  ♣   Chương 62   ♣  Chương 63   ♣  Chương 64 
Chương 65   ♣    Chương 66    ♣   Chương 67

 Chương 68   ♣   Chương 69  ♣  
Chương 70     ♣    Chương 71   ♣   Chương 72
Chương 73   ♣    Chương 74  ♣   Chương 75
Chương 76  ♣  Chương 77  ♣   Chương 78  ♣   Chương 79  ♣   Chương 80
Chương 81  ♣  Chương 82  ♣  Chương 83   ♣  Chương 84 
Chương 85   ♣  Chương 86  ♣  Chương 87

   Chương 88   ♣  Chương 89  ♣   Chương 90   ♣  Chương 91  ♣  Chương 92  ♣  Chương 93
Chương 94    ♣   Chương 95

Chương 96  ♣   Chương 97   ♣   Chương 98   ♣ 
Chương 99  ♣  Chương 100
Chương 101   ♣   Chương 102  ♣   Chương 103   ♣  Chương 104
Chương 105   ♣   Chương 106   ♣  Chương 107
Chương 108   ♣   Chương 109    ♣   Chương 110   ♣   Chương 111   ♣    Chương 112
Chương 113   ♣   Chương 114   ♣  Chương 115   ♣  Chương 116
Chương 117   ♣   Chương 118   ♣  Chương 119
Chương 120  ♣  Chương 121   ♣   Chương 122
Chương 123
Chương 124     ♣    Chương 125   ♣   Chương 126    ♣   Chương 127
Chương 128   ♣   Chương 129   ♣   Chương 130   ♣   Chương 131   ♣   Chương 132
Chương 133   ♣    Chương 134   ♣  Chương 135   ♣  Chương 136
Chương 137   ♣   Chương 138    ♣   Chương 139
Chương 140
Chương 141    ♣   Chương 142   ♣   Chương 143    ♣   Chương 144
Chương 145  ♣  Chương 146  ♣   Chương 147    ♣   Chương 148   ♣   Chương 149
Chương 150  ♣  Chương 151    ♣   Chương 152   ♣   Chương 153
Chương 154  ♣   Chương 155   ♣   Chương 156  
Chương 157  ♣   Chương 158
Chương 159
Chương 160  ♣  Chương 161  ♣   Chương 162   ♣  Chương 163   ♣   Chương 164
Chương 165   ♣  Chương 166
Ngoại truyện 1   ♣  Ngoại truyện 2

Phần 2

Chương 1
Chương 2     ♣   Chương 3   ♣   Chương 4    ♣     Chương 5    
Chương 6   ♣   Chương 7  ♣  Chương 8    ♣   Chương 9     ♣  Chương 10
Chương 11    ♣    Chương 12     Chương 13   ♣  Chương 14
    Chương 15     ♣    Chương 16    ♣     Chương 17 
  Chương 18  ♣  Chương 19 
Chương 20  
Chương 21   ♣  Chương 22
 Chương 23   ♣  Chương 24  ♣  Chương 25
Chương 26

HẾT

Like nhé ^^

Discussion83 Bình luận

  1. vậy khi nào tụi mình mới
    đọc được truyện đầy đủ? phần review rất hấp dẫn!

    • truyện này chị editor edit hết rồi bạn ui, nhưng vì có nxb sắp xuất bản truyện này nên chị ấy đóng vào đó ạ, bạn thông cảm giúp nha ^^

Leave A Reply